Janusz Leśniewski

OBYWATELE!!! Miejsce dla Kpiarza!

Konstytucja dla Europy na Agrykoli

konstytucja_plakatZapraszam w imieniu swoim i wszystkich twórców. 

  1. Zaproszenie:

Wierny swoim tradycjom obywatelskim, Związek Artystów Scen Polskich, który dobiega setnej rocznicy swojego powstania, pragnąc włączyć się w aktualną w Europie dyskusję na temat wspólnoty państw zrzeszonych w Unii Europejskiej, zaprasza na widowisko historyczne „Konstytucja dla Europy 1831”. Narodowe Centrum Kultury przyjęło projekt ZASP do realizacji. Pragniemy przypomnieć opinii publicznej, że marzenia o wspólnej Europie były artykułowane w Polsce od wieków. Polscy ojcowie Europy mają wkład historyczny w budowę aktualnego projektu, który powstał na oczach naszego pokolenia i w tych dniach przeżywa chwilę próby. Naszym zdaniem warto dziś zwrócić szczególną  uwagę – myśląc o kształcie Europy, na inspiracje zawarte w projekcie Wojciecha Jastrzębowskiego pt. „Konstytucja dla Europy, jako ustawa mająca zapobiec wojnom”. W atmosferze grozy i niepokoju, walk toczonych w powstaniu listopadowym, a szczególnie na polu bitwy o Olszynkę Grochowską, powstał pacyfistyczny projekt, który przypomina fundamentalny motyw łączenia państw europejskich, tj. pokój między narodami. Wiele z pomysłów Wojciecha Jastrzębowskiego zrealizowało się w obecnym kształcie Unii Europejskiej.

Zapraszamy w dniu 9 lipca 2016 roku, o godzinie 20.45 na Agrykolę w Warszawie (u stóp Zamku Ujazdowskiego), gdzie artyści scen polskich zrzeszeni w Kole Młodych ZASP przypomną artykuły zapomnianej konstytucji, a ich starsi koledzy zaprezentują inscenizację opartą na wątkach powstania listopadowego.

Organizator: Narodowe Centrum Kultury

Idea, scenariusz i reżyseria: Olgierd Łukaszewicz

Współpraca reżyserska: Andrzej Pawłowski

Oprawa plastyczna: Jerzy Kalina

Muzyka: Janusz Grzywacz

Kostiumy: Elżbieta Radke

Ruch sceniczny: Barbara Sier-Janik i Wacław Gaworczyk

Konsultacja dramaturgiczna: Tomasz Miłkowski

Soliści: Krzysztof Gosztyła, Marek Bałata, Natalia Sikora, Dorota Osińska, Jakub Wocial oraz między innymi: Jarosław Gajewski, Stanisław Biczysko, Olgierd Łukaszewicz, Marcin Kwaśny, Rafał Zawierucha, 4 Pułk Kawalerii.

  1. Informacja historyczna: Cytat z książki prof. Romana Kuźniara pt. „My Europa”:

„Projekt Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego był napisany wyłącznie z perspektywy europejskiej, a słowo Polska nie pada w nim wcale. Fenomen projektu europejskiego Jastrzębowskiego polega jednak na tym, że wygląda, jak gdyby był napisany przez obywatela dowolnego kraju Europy, a powstał jako dzieło powstańca listopadowego, który zaczął je tworzyć tuż przed niezwykle krwawą bitwą o Olszynkę Grochowską (niemal 20 tys. poległych w jeden dzień). Autor brał w niej udział i bronił Europy (Polski) przed naporem – cywilizacyjnie jej obcej Rosji. Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi. Projekt Konstytucji dla Europy jako ustawy mającej zapobiec wojnom został ukończony 30 kwietnia 1831 roku (bitwa o Olszynkę została stoczona 25 lutego). Jeszcze bardziej zdumiewające może być to, że autorem projektu jest znany przyrodnik, późniejszy profesor warszawskiego Instytutu Agroekonomii, który nigdy nie zajmował się działalnością polityczną. Składający się z 77. artykułów projekt traktatu był niczym Karta Narodów Zjednoczonych z 1945 roku zamkniętą i spójną całością. Siła projektu Jastrzębowskiego leżała nie w konstrukcji instytucjonalnej, która została słabo zarysowana, ale w zasadach stanowiących „podstawę wiecznego przymierza W Europie”. Jastrzębowski mówi wprost o konieczności ustanowienia prawa europejskiego, które będzie dziełem samej Europy, czyli jej Kongresu złożonego z pełnomocników wybranych przez wszystkie narody. I tutaj mamy już pierwszy punkt projektu: powołanie i działalność wybieralnej władzy europejskiej. Stanowione przez Kongres prawo ma obowiązywać narody i obywateli Europy. Jego źródłem ma być prawo natury (czyli prawo boskie). Aspekty instytucjonalne są słabszą częścią projektu i nie warto się w nie wgłębiać. Najważniejszy jest wybieralny Kongres Europejski, który ma rezydować co rok w stolicy innego kraju tworzącego wieczne przymierze. Główne zasady proponowane przez Jastrzębowskiego w jego Konstytucji dla Europy to: zniesienie granic wewnętrznych, rozbrojenie, wspólna armia europejska jedynie dla celów obrony granic państw sprzymierzonych oraz praw i bezpieczeństwa Europy, edukacja publiczna dla pokoju (zakaz wykorzystywania historii do wzniecania nienawiści między narodami), zgoda na trwały pokój pomiędzy narodami i sankcje za nieprzestrzeganie prawa europejskiego, zasada, zgodnie z którą krzywda wyrządzona jednemu narodowi przymierza będzie uważana za krzywdę dla wszystkich narodów, obywatele i narody mają prawo składać projekty reformy prawa europejskiego, zakaz kary śmierci. Nie sposób nie dostrzec, że znakomita większość zasad proponowanych przez Jastrzębowskiego stała się obowiązującym prawem europejskim w ramach UE i Rady Europy. Podobnie jest w odniesieniu do postulatu zniesienia granic wewnętrznych i wspólnego strzeżenia granicy zewnętrznej przymierza. Równie prorocza była jeszcze jedna myśl Jastrzębowskiego, zawarta w punkcie 75: „Jak dotąd najgłówniejszym źródłem sławy narodów była wojna, tak od epoki zawarcia przymierza wiecznego w Europie tylko nauki, doskonalenie praw, dobry rząd i przemysł, w najobszerniejszym znaczeniu tego wyrazu, będą jedynymi przedmiotami współubiegania się i sławy między narodami europejskimi”. W dalszej części artykułu znajdowała się propozycja dorocznej nagrody dla tych narodów, które się wyróżnią na tym polu, w sposób przynoszący korzyści całemu społeczeństwu? Projekt Jastrzębowskiego, choć nie został rozpowszechniony, zaskakuje dzisiaj trafnym rozpoznaniem zasad i rozwiązań, które społeczność europejska uzna po II wojnie światowej za niezbędne dla trwałego pokoju i jedności pomiędzy jej narodami”.”

  1. Uwagi o scenariuszu i obsadzie:

W centrum spektaklu znajduje się tekst „Konstytucji dla Europy”. Aktorzy będą podawali je w formie spontanicznie rodzących się idei, tj. nie w kolejności – jak napisał artykuły swojego projektu, numerując je od 1 do 77, W. Jastrzębowski. Kontekst tekstu Jastrzębowskiego stanowią sceny oparte na twórczości Stanisława Wyspiańskiego „Nocy listopadowej”, „Warszawianki” i „Wesela”, a także cytaty ze sztuk granych w Teatrze Narodowym w okresie powstania listopadowego, Pawła Felicjana Miłkowskiego „29 listopada” oraz Aleksandra Dmuszewskiego „Przebudzenie ojczyzny”. Wizja plastyczna Jerzego Kaliny pozwala kojarzyć historyczny charakter widowiska z elementami współczesności. W warstwie muzycznej wykorzystano niektóre pieśni ze spektaklu „Sybir – ostatnie pożegnanie” wg scenariusza O. Łukaszewicza z roku 2000, kompozycji Janusza Grzywacza, a także z innych spektakli komponowanych m.in. dla Teatru STU w Krakowie. Pieśni te powstały na bazie liryków XIX wieku m.in.: Gustawa Ehrenberga i Teofila Lenartowicza. Motywem przewodnim spektaklu będzie zakazana niegdyś przez cenzurę wielozwrotkowa pieśń o „3 Maja”, która w spektaklu pełni funkcję patriotycznej litanii oddającej odwieczne polskie dylematy. Scenariusz przewiduje również cytat z nagrania Papieża Jana Pawła II zachęcający Polaków do wstąpienia do Unii Europejskiej.

W widowisku biorą udział:

Wojciech Jastrzębowski – Marcin Kwaśny

Żołnierze tworzący Konstytucję: Rafał Zawierucha, Mikołaj Chroboczek, Piotr Jędrasik, Łukasz Wójcik, Maciej Miszczak, Andrzej Popiel, Miłosz Karbownik, Maciej Kowalik, Ryszard Starosta, Oskar Winiarski, Maksymilian Wesołowski, Hubert Podgórski

Satyry: Stanisław Biczysko, Jarosław Gajewski, Olgierd Łukaszewicz

Stary Wiarus: Ignacy Gogolewski

Dziewczęta z Warszawianki: Agata Góral, Aleksandra Długosz, Kamila Kuboth

Soliści Pieśni: Marek Bałata, Krzysztof Gosztyła, Natalia Sikora, Dorota Osińska, Jakub Wocial

Mieszczanie: (Sekcja Tańca i Baletu ZASP) Barbara Sier-Janik, Wacław Gaworczyk, Joanna Kucharek, Zofia Rudnicka, Urszula Drzewińska, Mariusz Edgar-Lewandowski, Marek Sołtykiewicz, Danuta Zapała, Aleksandra Dziurosz, Joanna Lichorowicz, Sławomir Greś, Adam Czechlewski, Zbigniew Krzepis, Ewelina Sawicka, Agata Roguska, Małgorzata Matuszewska, Grzegorz Maślanka, Mariusz Bach, Piotr Roguski, Małgorzata Sołtykiewicz

4 Pułk Kawalerii: pod dowództwem Wojciecha Olszańskiego oraz Grupy Rekonstrukcyjne

W pozostałych rolach:

Członkowie Zarządu Głównego ZASP: Krzysztof Górecki, Ewa Leśniak, Krystyna Piaseczna, Danuta Renz, Barbara Szałapak, Teresa Stępień-Nowicka

Członkowie ZASP: Janusz Leśniewski (II reżyser), Ewa Kapsa, Karol Stępkowski, Cezary Szczygielski, Aleksander Trąbczyński, Sebastian Ryś, Cezary Domagała, Maciej Pietrzyk, Daniel Szczypa, Katarzyna Kulik, Katarzyna Traczyńska, Tomasz Traczyński i inni.